Els nostres objectius

Finalitat de l´Associació Residencial Maragall

L’Associació Residencial Maragall és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat promoure i dur a terme la gestió, representació i administració de tota mena de centres residencials, pisos protegits i llars residencials dedicades a l’atenció, assistència i acolliment dels malalts psíquics i patologies assimilades.

La nostra raó de ser és el benestar de la persona, la seva promoció personal i social, i treballem per a la rehabilitació i reinserció a la comunitat.

Farmhouse in the country in New York State. A grandmother and family.
Reading Relaxation Pension Grandfather Coffee Concept

Objectius

▪︎ Defensar els drets de les persones amb el diagnòstic de trastorn mental i la seva dignitat personal i social.

▪︎ Facilitar acolliment residencial als malalts psíquics que ho necessitin, amb la màxima calor possible i amb una atenció personalitzada.

▪︎ Col·laborar en la creació de serveis, institucions i activitats assistencials, laborals i residencials.

▪︎ Influir en l’opinió pública per aconseguir un millor coneixement, comprensió i acceptació de la persona amb trastorn psíquic o mental.

Amb la col·laboració:

Skip to content