Servei per a persones amb malaltia mental

Servei d´acolliment residencial, temporal o permanent, d´atenció a persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social

HORARI BASE

Organització

Dificultats de la gestió del temps, l’economia i l’oci són aspectes que obstaculitzen la integració. Per això fem diferents tasques educatives que afavoreixen l’autogestió tenint en compte les característiques individuals de la persona.

AVDs

Som un recurs de transició cap a la plena autonomia. Per això, des d’aquí treballem les diferents activitats de la vida diària a través del suport i la supervisió de les diferents tasques referents a l’autocura personal.

Acompanyament

Disposem d´un equip d´atenció professional i compromès durant les 24 hores. Això ens proporciona una proximitat a la quotidianitat de les persones que ens permet guiar-los a les diferents etapes vitals i de la malaltia.

Hàbits saludables

Afavorim la introducció de pautes saludables per a la seva incorporació a la quotidianitat i, així, optimitzar el seu benestar i qualitat de vida.

Oci

La malaltia mental se sol viure des de la soledat i l’aïllament de l’entorn. Per això, treballem a través de les habilitats socials i el lleure per afavorir la inserció a la comunitat.

Programa d'automedicació

És important l’autoconeixement a la malaltia. Per això, afavorim l’autonomia a través d’un programa que permet identificar i saber la utilitat i el “per què” dels fàrmacs que ingereixen.

Amb la col·laboració:

Skip to content